Pravidla

1)k boji jsou povoleny pouze AS zbraně a to bez výrazných upgradů.
2)žádné činění či konání nesmí ohrožovat zdraví nebo lidský život.
3)bez ochranných brýlí je hra zakázána.
4)žádná AS zbraň ani pyrotechnika nesmí porušovat bod 2.
Zásah = smrt. Je jedno kam byl hráč zasažen, na zranění se nehraje (pokud není domluveno jinak)

I.

Po „smrti“ odchází zasažený hráč na předem smluvené místo a tam zůstává dle dohody určitý čas.
Při odchodu jde se zbraní zdviženou nad hlavou a sejmutou pokrývkou hlavy (ale s brýlemi). V případě, že se po své cestě dostane do nějaké přestřelky oznámí všem, že je „down“ – nezasahuje do bitvy např. ukazováním kde jsou skryty nepřátelské jednotky …atd.! Urychleně se ztrácí z místa přestřelky nebo uléhá tváří k zemi, pokud by jeho pohyb mohl mást jednoho ze zúčastněných bojovníků- Po dobu, kdy je mrtev, nesmí mluvit s živými (až na oznámení o své smrti).

II.

Za zásah se považuje dotkne-li se kulka přímo (ne tedy odrazem) hráče.Po zasažení visícího oděvu, batohu, vlasů atp. se hráči domluví !
Protože zásah není často ani slyšet ani vidět, hraje se na důvěru a fair play. Zasažený ihned po tom, co ucítil, že byl zasažen sám ohlásí útočníkovi, že je „mrtvý“. Pokud útočník prohlásí, že protivníka zasáhl, považuje se, že má pravdu. Nediskutuje se.
Pokud se útočník dostane do takové blízkosti, že by byl zásah 100%, nemusí (ale může) střílet – stačí jen plácnout „oběť“ rukou, či hlavní zbraně, což se považuje za bodnutí dýkou (tiché, rychlé).

III.

Zásah do helmy je neplatný.Naopak zásah do zbraně je platný a hráč si ji může vyměnit za jinou kterou hráč vlastní nebo ji dostane od svého spoluhráče. Zásah do brýlí je platný. Neuznávají se neprůstřelné vesty.
Vojáci jednotlivých jednotek nemusí být viditelně rozlišeni.
Jako na vojně platí i zde význam hodností.
Lze používat vysílačky, světelnou i jakoukoliv jinou signalizaci.
Zbraně lze do vybavovat přídavnými zařízeními (optiky, baterky, laser atd.) – která neporušuje bod 2
Nedovolené je strkání hráčů (do vody, ze srázů atp.); jakékoliv údery; braní cizí zbraně; munice či výstroje.
Hráči mohou používat zátarasy (ty se považují za neprůstřelné) a mohou je i přenášet, nesmí je však používat při jejich přemisťování. Pouze tehdy, když se jejich nositel zastaví.
Mrtvých hráčů nelze využívat jako štíty a ani se za ně krýt.

IV.

:Jako granáty lze používat jakékoliv petardy, na nichž se týmy před bitvou domluví. Zásah platí při dotyku kusem petardy nebo ní emitovaným materiálem (např. sádrou). Nebo pokud petarda explodovala 2 m od nepřítele na otevřeném prostranství nebo 3m v budově.
Konec hry – konec střílení. Všichni odchází k člověku, který kód vyhlásí. Vyhlašuje se při
takovém výskytu civilistů, že by bylo neustálé vyhlašování kódu #10 neúnosné..
Konec hry – konec střílení. Všichni odchází na předem domluvené místo. Vyhlašuje se při prohře i výhře kterékoliv strany.
Celá hra se pauzuje. Může vyhlásit kdokoliv, pokud se v blízkosti objeví civilisti. Při kódu 10 se smí dobíjet zbraně, ale nesmí se pohybovat.
Celá hra se anuluje a končí. Všichni odchází k člověku, který kód vyhlásí. Vyhlašuje se, pokud se stane něco kritického (zranění, smrt, policie atp.).